În temeiul legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice ca Regii Autonome şi Societăţi Comerciale, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.1284/18.12.1990 privind unele măsuri de organizare şi finanţare a unităţilor de Cercetare – Dezvoltare – Proiectare, Guvernul României prin Hotărârea nr. 289/1992 a stabilit înfiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni “S.C. EUROTEST S.A.” cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 313, Tel. 021346 72 47, 021 346 72 86, Fax 021 346 72 58.

S.C. EUROTEST S.A. a fost înmatriculată la 15.06.1992 la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/20978/1992.

Forma de organizare este “Societate Comercială” condusă de:

Director General – Dr. fiz. George MAREŞ